22.05.2019 20:48:10
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

12.02.2019 - V současné době dochází ke změně certifikační autority SSL. Dočasné hlášení o neplatném certifikátu je způsobeno probíhající změnou a nemá vliv na ochranu dat.

25.05.2018 - Veškeré pohledávky zadané do registru věřiteli jsou od 25. 5. 2018 obchodovatelné a systémem nabízené k prodeji. U pohledávek u kterých není výslovně nastavena cena, je nastavena na 100% nominální hodnoty.

24.05.2018 - Z důvodu potřeby zkvalitnění služeb a zajištění požadavků GDPR postupně převezme správu nad registrem technologická skupina REGISTRY LLC. na základě odkoupení všech registru v EU. Registry dlužníků budou postupně rozděleny do tří částí a to pro firemní zákazníky, fyzické osoby a zabezpečený cloud, ve kterém budete moci editovat, mazat, doplňovat své osobní údaje dle vlastních požadavků a potřeb. Uživatelské účty a osobní údaje se tak zcela oděli od registrů dlužníků.

23.05.2018 - Upozornění: Z důvodu platnosti GDPR došlo k přesunu účtů do zabezpečeného CLOUDU. O novém přístupu, administraci a zjednodušené správě osobních údajů budete vyrozumění samostatně externím datovým úložištěm prostřednictvím e-mail komunikace.

13.05.2018 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.

"HNN-interio, s. r. o." (IČ: 25267191) - dlužník

"HNN-interio, s. r. o."
Mánesova 435
54101 Trutnov
IČ: 25267191
DIČ:


Typ Fáze Datum Soud Spis.zn. Správce k.p.
Konkurs start 27.07.1998 Krajský soud v Hradci Králové 40 K 95 / 98 Václav Náměstek
Konkurs stop 01.10.1998 Krajský soud v Hradci Králové 40 K 95 / 98
Konkurs start 17.11.1998 Krajský soud v Hradci Králové 40 K 95 / 98 Václav Náměstek
Konkurs stop 04.01.1999 Krajský soud v Hradci Králové 40 K 95 / 98
Konkurs start 13.07.1999 Krajský soud v Hradci Králové 40 K 95 / 98 Václav Náměstek


Přejít zpět