24.05.2019 09:18:07
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

12.02.2019 - V současné době dochází ke změně certifikační autority SSL. Dočasné hlášení o neplatném certifikátu je způsobeno probíhající změnou a nemá vliv na ochranu dat.

25.05.2018 - Veškeré pohledávky zadané do registru věřiteli jsou od 25. 5. 2018 obchodovatelné a systémem nabízené k prodeji. U pohledávek u kterých není výslovně nastavena cena, je nastavena na 100% nominální hodnoty.

24.05.2018 - Z důvodu potřeby zkvalitnění služeb a zajištění požadavků GDPR postupně převezme správu nad registrem technologická skupina REGISTRY LLC. na základě odkoupení všech registru v EU. Registry dlužníků budou postupně rozděleny do tří částí a to pro firemní zákazníky, fyzické osoby a zabezpečený cloud, ve kterém budete moci editovat, mazat, doplňovat své osobní údaje dle vlastních požadavků a potřeb. Uživatelské účty a osobní údaje se tak zcela oděli od registrů dlužníků.

23.05.2018 - Upozornění: Z důvodu platnosti GDPR došlo k přesunu účtů do zabezpečeného CLOUDU. O novém přístupu, administraci a zjednodušené správě osobních údajů budete vyrozumění samostatně externím datovým úložištěm prostřednictvím e-mail komunikace.

13.05.2018 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.

Presston spol. s r.o. (IČ: 46979930) - dlužník

Presston spol. s r.o.
Elišky Přemyslovny 445
15000 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 46979930
DIČ:


Typ Fáze Datum Soud Spis.zn. Správce k.p.
Konkurs start 31.03.2006 Městský soud v Praze 96 K 36 / 2006 Pavel Krýl
Konkurs start 31.03.2006 Městský soud v Praze 96 K 36 / 2005 Pavel Krýl
Konkurs start-storno 31.07.2007 Městský soud v Praze 96 K 36 / 2006


Přejít zpět