25.03.2019 11:24:19
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

12.02.2019 - V současné době dochází ke změně certifikační autority SSL. Dočasné hlášení o neplatném certifikátu je způsobeno probíhající změnou a nemá vliv na ochranu dat.

25.05.2018 - Veškeré pohledávky zadané do registru věřiteli jsou od 25. 5. 2018 obchodovatelné a systémem nabízené k prodeji. U pohledávek u kterých není výslovně nastavena cena, je nastavena na 100% nominální hodnoty.

24.05.2018 - Z důvodu potřeby zkvalitnění služeb a zajištění požadavků GDPR postupně převezme správu nad registrem technologická skupina REGISTRY LLC. na základě odkoupení všech registru v EU. Registry dlužníků budou postupně rozděleny do tří částí a to pro firemní zákazníky, fyzické osoby a zabezpečený cloud, ve kterém budete moci editovat, mazat, doplňovat své osobní údaje dle vlastních požadavků a potřeb. Uživatelské účty a osobní údaje se tak zcela oděli od registrů dlužníků.

23.05.2018 - Upozornění: Z důvodu platnosti GDPR došlo k přesunu účtů do zabezpečeného CLOUDU. O novém přístupu, administraci a zjednodušené správě osobních údajů budete vyrozumění samostatně externím datovým úložištěm prostřednictvím e-mail komunikace.

13.05.2018 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.

Ing. Augustin Glomb - FLAG (IČ: 12510611) - dlužník

Ing. Augustin Glomb - FLAG
Květnového vítězství 38
14000 Praha 4
IČ: 12510611
DIČ:


Typ Fáze Datum Soud Spis.zn. Správce k.p.
Konkurs start 22.12.1998 Městský soud v Praze 52 K 83 / 97 Kamil Košina
Konkurs stop 17.06.1999 Městský soud v Praze 52 K 83 / 97
Konkurs start 09.05.2001 Městský soud v Praze 52 K 83 / 97 Kamil Košina
Konkurs start 24.10.2002 Městský soud v Praze 52 K 83 / 97 Pavel Tuma


Přejít zpět