11.12.2018 00:42:58
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

13.11.2018 - V současné době dochází ke změně certifikační autority SSL. Dočasné hlášení o neplatném certifikátu je způsobeno probíhající změnou a nemá vliv na ochranu dat.

25.05.2018 - Veškeré pohledávky zadané do registru věřiteli jsou od 25. 5. 2018 obchodovatelné a systémem nabízené k prodeji. U pohledávek u kterých není výslovně nastavena cena, je nastavena na 100% nominální hodnoty.

24.05.2018 - Z důvodu potřeby zkvalitnění služeb a zajištění požadavků GDPR postupně převezme správu nad registrem technologická skupina REGISTRY LLC. na základě odkoupení všech registru v EU. Registry dlužníků budou postupně rozděleny do tří částí a to pro firemní zákazníky, fyzické osoby a zabezpečený cloud, ve kterém budete moci editovat, mazat, doplňovat své osobní údaje dle vlastních požadavků a potřeb. Uživatelské účty a osobní údaje se tak zcela oděli od registrů dlužníků.

23.05.2018 - Upozornění: Z důvodu platnosti GDPR došlo k přesunu účtů do zabezpečeného CLOUDU. O novém přístupu, administraci a zjednodušené správě osobních údajů budete vyrozumění samostatně externím datovým úložištěm prostřednictvím e-mail komunikace.

13.05.2018 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.

Vratislavická kyselka spol. s r.o. (IČ: 40229505) - dlužník

Vratislavická kyselka spol. s r.o.
Liberec 30
46311 Vratislavice nad Nisou
IČ: 40229505
DIČ:


Typ Fáze Datum Soud Spis.zn. Správce k.p.
Konkurs start 16.06.1995 Krajský soud v Ústí nad Labem K 89 / 94 Bohumil Vondřička
Konkurs stop 06.09.1995 Krajský soud v Ústí nad Labem K 89 / 94
Konkurs start 27.09.1995 Krajský soud v Ústí nad Labem K 89 / 94 Bohumil Vondřička


Přejít zpět