11.12.2018 00:38:43
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

13.11.2018 - V současné době dochází ke změně certifikační autority SSL. Dočasné hlášení o neplatném certifikátu je způsobeno probíhající změnou a nemá vliv na ochranu dat.

25.05.2018 - Veškeré pohledávky zadané do registru věřiteli jsou od 25. 5. 2018 obchodovatelné a systémem nabízené k prodeji. U pohledávek u kterých není výslovně nastavena cena, je nastavena na 100% nominální hodnoty.

24.05.2018 - Z důvodu potřeby zkvalitnění služeb a zajištění požadavků GDPR postupně převezme správu nad registrem technologická skupina REGISTRY LLC. na základě odkoupení všech registru v EU. Registry dlužníků budou postupně rozděleny do tří částí a to pro firemní zákazníky, fyzické osoby a zabezpečený cloud, ve kterém budete moci editovat, mazat, doplňovat své osobní údaje dle vlastních požadavků a potřeb. Uživatelské účty a osobní údaje se tak zcela oděli od registrů dlužníků.

23.05.2018 - Upozornění: Z důvodu platnosti GDPR došlo k přesunu účtů do zabezpečeného CLOUDU. O novém přístupu, administraci a zjednodušené správě osobních údajů budete vyrozumění samostatně externím datovým úložištěm prostřednictvím e-mail komunikace.

13.05.2018 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.

Firma Hertz spol. s r.o. (IČ: 554421) - dlužník

Firma Hertz spol. s r.o.

41501 Teplice
IČ: 554421
DIČ:


Typ Fáze Datum Soud Spis.zn. Správce k.p.
Konkurs start 10.06.1993 Krajský soud v Ústí nad Labem 19 K 7 / 92 Jaroslav Savko
Konkurs start 10.06.1993 Krajský soud v Ústí nad Labem K 7 / 93 Jaroslav Savko
Konkurs stop 18.08.1994 Krajský soud v Ústí nad Labem 19 K 7 / 92
Konkurs stop 18.08.1994 Krajský soud v Ústí nad Labem K 7 / 93


Přejít zpět