17.01.2019 05:13:02
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

13.11.2018 - V současné době dochází ke změně certifikační autority SSL. Dočasné hlášení o neplatném certifikátu je způsobeno probíhající změnou a nemá vliv na ochranu dat.

25.05.2018 - Veškeré pohledávky zadané do registru věřiteli jsou od 25. 5. 2018 obchodovatelné a systémem nabízené k prodeji. U pohledávek u kterých není výslovně nastavena cena, je nastavena na 100% nominální hodnoty.

24.05.2018 - Z důvodu potřeby zkvalitnění služeb a zajištění požadavků GDPR postupně převezme správu nad registrem technologická skupina REGISTRY LLC. na základě odkoupení všech registru v EU. Registry dlužníků budou postupně rozděleny do tří částí a to pro firemní zákazníky, fyzické osoby a zabezpečený cloud, ve kterém budete moci editovat, mazat, doplňovat své osobní údaje dle vlastních požadavků a potřeb. Uživatelské účty a osobní údaje se tak zcela oděli od registrů dlužníků.

23.05.2018 - Upozornění: Z důvodu platnosti GDPR došlo k přesunu účtů do zabezpečeného CLOUDU. O novém přístupu, administraci a zjednodušené správě osobních údajů budete vyrozumění samostatně externím datovým úložištěm prostřednictvím e-mail komunikace.

13.05.2018 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.

MiSA spol.s r.o. (IČ: 49683446) - dlužník

MiSA spol.s r.o.
Bořivojova 100
13000 Praha 3
IČ: 49683446
DIČ:


Typ Fáze Datum Soud Spis.zn. Správce k.p.
Konkurs start 30.05.1997 Krajský obchodní soud v Praze 93 K 4 / 97 František Šafárik
Konkurs stop 19.02.1998 Krajský obchodní soud v Praze 93 K 4 / 97
Konkurs start 13.06.2000 Krajský obchodní soud v Praze 80 K 25 / 2000 Karel Valdauf
Konkurs stop 05.12.2000 Krajský obchodní soud v Praze 80 K 25 / 2000


Přejít zpět