Pozůstalost

Pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele, kromě nevymahatelných osobních práv a povinností. Ve vztahu k dědici se nazývá dědictvím a právo na ně vzniká smrtí zůstavitele.

Vzhledem k tomu, že v českém právním řádu existuje institut společného jmění manželů, je třeba v případě, že zůstavitel měl s pozůstalým manželem majetek ve společném jmění, nejprve provést v rámci dědického řízení jeho vypořádání (mezi pozůstalost a pozůstalého manžela); součástí pozůstalosti pak je jednak výlučné jmění zůstavitele, jednak majetek a dluhy, který do dědictví připadly z vypořádání společného jmění.

Centrum pomoci

Potřebujte výpis o bezdlužnosti? Topíte se v dluzích? Nevíte jak se dostat do registru dlužníků? Potřebujete zlikvidovat firmu?
Chci pomoct
Klikni zde
Chctete zažádat o osobní bankrot? Nevíte jestli dlužíte? Potřebujete vymazat z registru dlužníků? Šikanují Vás banky, exekutoři?