Insolvenční rejstřík dlužníci

O dlužnících zde může zájemce nalézt tyto údaje:

  • firma anebo jméno subjektu
  • sídlo anebo trvalé bydliště subjektu
  • důvod zahájení insolvenčního řízení
  • u fyzické osoby rodné číslo nebo datum jejího narození, nebylo-li jí rodné číslo přiděleno
  • identifikační číslo (IČO), které podnikateli přidělí rejstříkový soud; potřebná identifikační čísla sdělí rejstříkovému soudu příslušný orgán státní správy, anebo navrhovatel v insolvenčním řízení
  • další skutečnosti, o kterých to stanoví právní předpis

Centrum pomoci

Potřebujte výpis o bezdlužnosti? Topíte se v dluzích? Nevíte jak se dostat do registru dlužníků? Potřebujete zlikvidovat firmu?
Chci pomoct
Klikni zde
Chctete zažádat o osobní bankrot? Nevíte jestli dlužíte? Potřebujete vymazat z registru dlužníků? Šikanují Vás banky, exekutoři?