Státní dluh České republiky

Česko má v porovnání s dalšími členy Evropské unie jeden z nejnižších státních dluhů. Ten ke konci roku 2015 dosáhl výše 1673,0 mld. Kč (meziročně o 9,3 mld. Kč více) a jeho podíl na HDP tak činil 37,4 % (meziroční pokles o 1,6 p. b.). Pojem „státní dluh“ je často mylně zaměňován s veřejným neboli vládním dluhem. Český vládní dluh tvoří právě zmiňovaný státní dluh, nicméně i dluhy obcí, krajů, veřejných příspěvkových organizací, státních fondů a zdravotních pojišťoven. Státní dluh tvoří dlouhodobě cca 90 % celkového veřejného zadlužení.

Státní dluh je tvořen závazky vlády, vzrůstá deficitním financováním státního rozpočtu a je financován státními pokladničními poukázkami, státními dluhopisy (obligacemi), přímými půjčkami nebo například půjčkami od Evropské investiční banky. Český stát pak musí platit věřitelům úroky, přičemž tyto náklady se nazývají „obsluha státního dluhu“. Výdaje na čistou obsluhu státního dluhu činily v roce 2015 45,3 mld. Kč (3,5 % celkových výdajů státního rozpočtu) a byly tak meziročně nižší o 3,2 mld. Kč (6,6 %).

Centrum pomoci

Potřebujte výpis o bezdlužnosti? Topíte se v dluzích? Nevíte jak se dostat do registru dlužníků? Potřebujete zlikvidovat firmu?
Chci pomoct
Klikni zde
Chctete zažádat o osobní bankrot? Nevíte jestli dlužíte? Potřebujete vymazat z registru dlužníků? Šikanují Vás banky, exekutoři?